Keuze Johanneskerk en herbestemming Ontmoetingskerk

Zaterdag 19 juni 2021
De kerkenraadsvergadering van 15 juni stond in het teken van de keuze van het grote kerkgebouw en de mogelijke herbestemming van de Ontmoetingskerk. Op donderdag 11 juni was er, zowel in de middag als in de avond, een gemeenteberaad in de Ontmoetingskerk. We konden voor deze gemeenteberaden gelukkig weer fysiek bij elkaar komen.

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we de tijd genomen om de vragen en opmerkingen, die tijdens de gemeenteberaden naar voren zijn gebracht, te bespreken en een definitief besluit te nemen. We hebben de uitgesproken en onuitgesproken pijn en de moeite gehoord en gevoeld, die naar voren kwam tijdens het stellen van de vragen. Dit raakte ons.

Er zijn tijdens de gemeenteberaden geen nieuwe argumenten naar voren gekomen op grond waarvan we de keuze zouden moeten heroverwegen. We hebben dus besloten om het voorgenomen besluit definitief te maken: de Johanneskerk zal per 1 januari 2022 de (grote) kerk zijn waar de zondagse kerkdiensten gehouden worden en veel andere activiteiten zullen plaatsvinden. Maar ook in de Ontmoetingskerk zullen in de weekenden oude activiteiten voortgang vinden en nieuwe ontstaan.

Wat de herbestemming van de Ontmoetingskerk betreft: we hebben besloten om de Ontmoetingskerk per 1 augustus 2021 voor vijf jaar te verhuren aan Vluchtelingenwerk Geleen (met steeds de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar). In de Onderweg van juli kunt u meer lezen over deze besluiten en vindt u ook een verslag van de gemeenteberaden.

Marnix van Gurp en Bertha Verkerk

terug