Kerstdiensten in 2023

Donderdag 7 december 2023
We kijken uit naar bijzondere kerstvieringen. Op kerstavond zijn er diensten in Grevenbicht (om half acht) en in de Johanneskerk (om tien uur). Op kerstmorgen is de dienst om half elf in de Johanneskerk.   

Traditiegetrouw wordt op 24 december om 19.30 uur een kerstavonddienst gehouden in het Podiumkerkje te Grevenbicht. Op die avond is de kerk altijd versierd met een prachtige kerstboom en veel lichtjes. Het blazersensemble dat op die avond door Grevenbicht trekt om kerstliederen te spelen, zal vooraf aan de dienst in de tuin voor het kerkje ook een paar liederen laten horen en vervolgens begeleiden ze het eerste lied uit de dienst: Komt allen tezamen.

We komen samen om stil te staan bij de geboorte van Jezus in Bethlehem, dat was vele eeuwen geleden, maar het blijft actueel om te bedenken waarom Jezus naar de aarde kwam. En natuurlijk zingen we samen de bekende kerstliederen waarbij Annie Niessen zorgt voor de begeleiding op het orgel.

Op diezelfde avond begint om 22.00 uur de kerstnachtdienst in de Johanneskerk. Het thema is ook daar: Laten we naar Bethlehem gaan… Het koor Synoidos onder leiding van Nadia Loenders zal medewerking verlenen aan deze dienst en op de piano worden we begeleid door Suzanne Welters. Het belooft een feestelijke en muzikale avond te worden.

En traditiegetrouw staan de kinderen centraal tijdens de kerstochtenddienst op 25 december. Ze zullen samen het kerstverhaal op een leuke manier uitbeelden.

Daarnaast worden er tijdens die dienst ook twee kinderen gedoopt: Tygo (2 jaar) en Tyana (2 maanden). Zij zijn het zoontje en dochtertje van Björn Cleven en Tresyia Gasong. Dit gezin woont in Singapore en is sinds kort betrokken bij onze gemeente. Jaarlijks komen ze rond de kerstdagen naar de familie van Björn, die in Susteren woont en dan bezoeken zij de Johanneskerk. Nu hebben ze de doop voor hun twee kinderen aangevraagd. De doop zal plaatsvindend tijdens de kerstochtenddienst op 25 december. Dat wordt een feestelijke dienst!

We verwelkomen iedereen graag tijdens onze kerstdiensten.

Ds. Jolien Leeffers

terug