Joachim Stegink in de Johanneskerk

Zondag 19 november 2023
Dominee Joachim Stegink, die predikant bij de PGSG was van 2001 tot 2019, was onlangs voor enige tijd uitgeschakeld na een hartinfarct afgelopen augustus. Op zondag 19 november ging hij voor het eerst na zijn ziekte weer voor in een kerkdienst, en wel in de Johanneskerk.

“Het is best wel fijn om weer hier te zijn”, zei hij. “Ik ben blij dat het zo goed is afgelopen en daar zijn Ineke en ik ook heel dankbaar voor. Zo word je met de neus op de feiten gedrukt, dat het leven heel anders kan lopen.” Hij bedankte voor alle steun die hij uit zijn voormalige gemeente mocht ontvangen.

Het thema van deze dienst was ‘Rechtvaardig voor God’, en Joachim preekte naar aanleiding van teksten uit Genesis (scheppingsverhaal) en uit Lucas (de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar). Beeldvorming, vroeger en nu, was in zijn uitleg een belangrijk gegeven om over na te denken. “We moeten elkaar zien en met elkaar spreken vanuit openheid en respect. In de hoop dat we onze beeldvorming over elkaar kunnen loslaten en ons daarvan bevrijden. Om elkaar werkelijk te ontmoeten van mens tot mens. Door niet alleen naar de ander te kijken, maar ook naar onszelf. Dat is dan onze rechtvaardiging voor God en voor mensen.”

Volgende week, op Eeuwigheidszondag, leidt Joachim Stegink in zijn eigen gemeente voor het eerst na zijn ziekte weer een dienst. Dat is dan in de Pelgrimskerk in Brunssum.

Willy de Koning
 
terug