Hoogstaetedienst

Donderdag 15 september 2022
Op dinsdagochtend 6 september was er weer de maandelijkse viering in Hoogstaete. Met twaalf aanwezigen zaten we aan een grote ronde tafel. De kaars werd aangestoken en we zongen bekende liederen, zoals De Heer is mijn herder. Doetien Benz begeleidde de zang met haar accordeon.
We lazen samen het Bijbelverhaal van de schepping uit Genesis 1 en halverwege deze lezing zong Elly Meyers voor ons een prachtig lied wat hier goed bij paste.
Vervolgens was ikzelf even in de weer met een tubetje blauwe en een tubetje gele verf. Daarmee maakte ik de kleur groen. Dit hoorde bij mijn overdenking met de titel ‘Groen’ die in de vorige Onderweg als moment van bezinning is opgenomen. Samen konden we na deze overdenking doorpraten over hoe wij omgaan met het thema Duurzaamheid. Er werden allerlei goede ideeën aangedragen.
Het is fijn dat deze groep elkaar maandelijks kan ontmoeten. Wilt u ook meedoen, kom dan naar de volgende viering op 4 oktober waarin Yolanda Kragt zal voorgaan.

Ds. Jolien Leeffers
terug