Generatie Vrede

Dit jaar is de oecumenische dienst in het kader van de Vredesweek op zondag 11 september in de kerk van Vrangendael. Een voorbereidingsgroep met mensen uit beide geloofsgemeenschappen en van verschillende generaties is bezig met de voorbereiding. Het thema is Generatie Vrede. Als alle jaren gebruiken wij het materiaal dat PAX uitgeeft als leidraad, wel geven wij daar onze eigen invulling aan.

De dienst begint om 11 uur, dat is de gebruikelijke tijd in Vrangendael. Vóór aanvang van de dienst is er vanaf 10.30 uur inloop. Net zoals bij de Spring! diensten in de Johanneskerk. We starten dan met koffie en thee en met elkaar ontmoeten. Met een interactief-moment in het kader van het thema. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien en even bij te praten; voor het eerst na alle corona-beperkingen weer een gezamenlijke viering! De laatste was in januari 2020. Van harte uitgenodigd!

Voorgangers zijn Peer Boselie (Parochie Vrangendael) en dominee Jolien Leeffers (Protestantse Gemeente Maas – en Beekdal). Muzikale medewerking door het gelegenheidskoor (cantorij + gastzangers) onder leiding van  Hans Timmermans. Fedor Coenen speelt orgel/ piano en begeleidt zang en samenzang. Mirjam Grooff speelt dwarsfluit.

Christel Prins
 
terug