Feestelijke en indrukwekkende dienst

Donderdag 26 augustus 2021
Op zondag 22 augustus was er een indrukwekkende dienst. Fleur Kruit had te kennen gegeven dat ze gedoopt wilde worden en ook dat ze belijdenis van haar geloof wilde afleggen. Deze feestelijke gebeurtenis werd gevierd in de zondagse dienst, verzorgd door dominee Pier Prins.
We zongen dankliederen (lied 218) en Elly, Joke, Wil en Hans zongen prachtig in het Frans “Vertrouw op Hem en wees niet bang. Gods vrede zal je hart beschermen. Halleluja.”
De tekst en overweging gingen over verbondenheid, vreugde, liefde en vriendschap. Jezus geeft deze liefde en vriendschap aan ons allen en ook aan Fleur. Dit cadeau mag ze altijd met zich meedragen.
In lied 791 “Liefde eenmaal uitgesproken” zongen we: “Liefde vraagt om ja en amen.”
Fleur wilde JA zeggen door de doop en door de belijdenis. Pier heeft met haar de afgelopen maanden in het kerkje in Grevenbicht deze stap zorgvuldig voorbereid met behulp van het boek: “Stukjes en beetjes” over het christelijk geloof. Fleur vertelde dat ze bijna niet kon wachten.
Na het beantwoorden van de geloofsvragen en het gezamenlijk uitspreken van de Apostolische geloofsbelijdenis volgde de doop. Fleur knielde, werd gedoopt in de naam van God, de Zoon en de heilige Geest en ontving daarna de zegen van Sint Patrick. Dat was zo mooi, dat iedereen hierdoor geraakt was.
Tot slot zongen we lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn.”
Buiten wilde iedereen Fleur en haar ouders op gepaste afstand feliciteren.
Wat een zegen en wat is het mooi dat Fleur deze stap heeft gezet!

Inge Streekstra
 
terug