Feestelijke belijdenisdienst

Zondag 19 juni 2022
Het was een feestelijke en ook ontroerende dienst, op zondagmorgen 19 juni. Simon Vossen legde belijdenis van zijn geloof af. Na een jaar van voorbereiding met dominee Pier Prins kon Simon deze dag zijn jawoord geven aan God en Zijn kerk.
Een groepje van zes zangers en zangeressen vanuit de cantorij luisterde de dienst op met het zingen van enkele liederen, als ondersteuning van de gemeentezang. Fedor Coenen begeleidde op orgel en piano.
Een belijdenisdienst komt niet vaak voor bij de PGMBD en met een ouderwets gevulde kerk konden velen het meebeleven. Het verhaal dat Simon vóór zijn jawoord vertelde ontroerde hemzelf en ook de gemeente. Hij koos zelf de tekst voor deze dienst, de gelijkenis van de verloren zoon. Iedereen mag er zijn voor God, iedereen is welkom, wat er ook in zijn of haar leven is gebeurd. Ook de liederen die Simon daarbij uitzocht pasten prachtig bij dat thema, zoals onderstaand couplet uit Lied 388:


                                      Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
                                      van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
                                      een plaats om te zijn, een plaats om te worden
                                      getuige van Hem, een levend bewijs.
                                      Vol vreugde ziet God
                                      naar mensen die recht doen:
                                       zij scheppen geluk!
                                      Vol vreugde ziet God
                                       naar mensen die recht doen:
                                      zij scheppen recht en geluk!


Dominee Pier Prins vertelde dat Simon houdt van koken en bakken en dat bleef niet onopgemerkt. Simon had namelijk zoveel gebakken dat er voor iedereen iets lekkers bij de koffie was.

Willy de Koning

 
terug