Dopen op 10 maart

Dinsdag 13 februari 2024
Op zondagochtend 10 maart zal in de vroege dienst om 9.00 uur in Urmond de doop van Eddy van Casand plaatsvinden. Eddy is 60 jaar. Als kind hebben zijn ouders hem niet laten dopen, maar zijn moeder was protestant en daardoor heeft hij wel wat meegekregen van het geloof. Nu heeft Eddy aan de kerkenraad gevraagd of hij gedoopt mag worden. Hij verlangt daar naar, het is een teken van God. En Eddy ziet er ook naar uit om deel te zijn van onze gemeente, al staat zijn gezondheid een actieve deelname wel een beetje in de weg. Het is de wens van Eddy om gedoopt te worden in het kerkje van Urmond. Daaraan geven we graag gehoor. We heten hem en zijn partner Ruud van harte welkom in onze gemeente!

Daarnaast is er nog een doopverzoek binnengekomen bij de kerkenraad. Het gaat om de doop van Insansa (8 maanden). Haar moeder Chishala is protestant en komt oorspronkelijk uit Zambia en haar vader Chris in katholiek. Het gezin woont sinds kort in Susteren en is lid geworden van onze gemeente. Op 14 januari waren ze voor het eerst bij de viering van Kerk op Schoot.
De doop van Insansa zal ook op 10 maart plaatsvinden, maar dan in de Johanneskerk om 10.30 uur. Ook dit gezin heten we van harte welkom in onze gemeente!

Ds. Jolien Leeffers
terug