Tiende boekenmarkt in ‘Ons kerkje’ in Beek

Donderdag 31 maart 2022
Al in 2010 werden er tweedehands boeken verkocht in Urmond en in de Ontmoetingskerk stond de halve kerk vol. Er werd veel opgehaald door opkopers, die er prachtige dure boeken scoorden. In 2011 waren we voor het eerst in Beek, tijdens de Luciamarkt. Later werd dat tijdens de Paasveemarkt.
De formule:
1. Grote mensenmassa op de been
2. Ons kerkje ligt aan de route
3. Dan is er voldoende belangstelling voor de boeken. Grote sortering, lage prijzen. Opbrengst rond de 1.000 € per jaar
Twee jaar achtereen is geen Paasveemarkt geweest in verband met corona. Voor de zekerheid wordt de markt dit jaar na Pasen gehouden. Dat wordt dan ook meteen het laatste jaar voor ons. Ons, dat zijn: Petra v.d. Beuken (bibliotheekkunde), Connie Seute en John Stork. Volgend jaar zou het so wie so de laatste gelegenheid zijn, omdat PGMBD daarna geen gebruiksrecht meer van het kerkje heeft.
Een soortgelijke activiteit kan wellicht ook opgetuigd worden in het Gruizenkerkje tijdens de Sint Joepmarkt. De opslag van duizenden boeken is dan wel lastiger. De boeken moet naar de kelder van de Johanneskerk, waar niet veel ruimte is. Mocht iemand deze mogelijkheid willen onderzoeken dan zou diegene met ons mee kunnen lopen in het voortraject van de Paasveemarkt.
We onderzoeken nog mogelijkheden om er deze keer een feestje van te maken. Door corona hebben we nu al heel veel boeken in voorraad. Maar heeft u nog mooie boeken, liefst niet ouder dan 2005, laat mij  dat dan het even weten. Als u een paar uur wilt helpen aan de kassa kunt u Connie bellen. Voor de kijkers: de Paasveemarkt is op zondag 15 mei tussen ca. 10.00 en 16.00 uur.
Extra dit jaar: verkoop op maandag tussen 13.00 en 16.30 uur.
Na de verkoop kunnen goede doelen, zoals de Vincentius-vereniging, nog gratis boeken ophalen. Wat daarna overblijft wordt oud papier voor een scoutinggroep uit Geleen, die dit jaar al het sjouwwerk voor ons doet. En dat was het dan.
Met vriendelijke groet, mede namens Petra en Connie
John Stork, Tel 4748794, h.stork-bekker@planet.nl
Connie Seute, Tel 7501713
 
terug