De diensten in de Goede Week en op Paasmorgen

Haal zaterdag een lichtje op!
27 maart 2021
Elders in deze nieuwsbrief leest u al dat voorlopig alle diensten nog online zullen zijn, ook die op Paasmorgen. Toch is er hard gewerkt aan een inspirerende reeks diensten in de goede week, uitmondend in de Paaswake op zaterdag en de ochtenddienst op Paasmorgen. Want ook al hebben we te maken allerlei beperkende maatregelen, het gedenken en het vieren van Jezus’ opstanding van Jezus gaat gelukkig gewoon door.

De diensten in de Goede Week en op Paasmorgen zijn met een groepje voorbereid, te weten: Christel Prins, Mirjam Kolkman, Wilma Thijs, Margreet Vriesema en Pier Prins. Er zijn filmpjes gemaakt en die worden in de diensten getoond.

De diensten in de Goede Week en op Paasmorgen staan dit jaar in het teken van het thema dat ook de rode draad vormde in de Veertigdagentijd, namelijk: Ik ben er voor jou! Die uitdrukking is geïnspireerd op de Zeven Werken van Barmhartigheid. De meeste werken hebben een plek gekregen in de zondagse diensten. Op Palmpasen komt het werk ‘de doden begraven’ aan de orde. De dienst wordt geleid door Agnes Hana, en er is een gefilmd gesprek te zien tussen Pier Prins en uitvaartondernemer Ingrid Golsteijn. Op Paasmorgen komt het laatste werk aan de orde, namelijk het bezoeken van de gevangenen. Ook dan is er weer een interview, en wel met Yolanda Kragt die vele jaren actief is geweest in de gevangenis.

Op donderdag wordt er altijd avondmaal gevierd, en ook dit jaar willen we dat doen. Zet u thuis brood en beker klaar, en wellicht een kaars, en vier mee zodat we ons zo met elkaar en met de discipelen rond de tafel verbonden weten.

Op zaterdag (vanaf 11 uur ’s morgens) bent u welkom om bij de Johanneskerk of de Ontmoetingskerk een kaarsje op te halen, om dat licht dan aan te steken bij de Paaswake op zaterdagavond. De heer is verrezen! Het tijdstip van de viering van de Paaswake was oorspronkelijk gepland om 22.00 uur. Echter, vanwege de avondklok vindt de online viering plaats om 19.30 uur. Uiteraard kunt u om 22.00 uur alsnog de paaswake volgen via kerkdienstgemist.

Via deze weg wens ik u en jullie alvast fijne en gezegende Paasdagen.
Pier Prins
terug