Ambtsdragers bevestigd en avondmaal gevierd

Zondag 14 januari 2024
In de kerkdienst van zondag 14 januari, waarin dominee Jolien Leeffers voorging, werd in een volle kerk afscheid genomen van Bert Stuij als ouderling Communicatie, Bezinning en Ontmoeting. Hij heeft deze taak 6 jaar vervuld. Daarvoor werd hij hartelijk bedankt. Hij mocht een kaars in ontvangst nemen en de bloemen van deze zondag.

Klaas Bos werd in deze dienst herbevestigd in het ambt van ouderling. Klaas neemt de taak van scriba over van Kees de Weerd. Cees Ozinga werd herbevestigd in het ambt van diaken en Joop Joosen werd aan de gemeente voorgesteld als taakdrager van dienst. Met een zegenbede werden de drie mannen door de gemeente toegezongen.

Het was een dienst waarin veel gebeurde. Het was Amnestyzondag, waarbij gebeden klonken voor vervolgden en brieven voor hen konden worden meegenomen. De overdenking werd gehouden naar aanleiding  van teksten uit Jesaja 60 en Mattheüs 2. Twee overleden gemeenteleden werden herdacht en tenslotte werd het Heilig Avondmaal gevierd.

In een grote kring werd de dienst besloten met het Onze Vader en de zegen.

Willy de Koning

  
terug