Week van gebed voor eenheid

29 december 2022
In 2023 wordt de week van gebed voor eenheid gehouden van 15 tot en met 22 januari. Het thema is ‘Doe goed, zoek recht'. Er staan drie oecumenische vieringen gepland waaraan we als protestantse gemeente meewerken.

De eerste is op maandag 16 januari om 19 uur in de dagkapel te Nieuwdorp (Peldenstraat 1 Stein).
De voorgangers in deze dienst zijn vanuit de Rooms-katholieke parochie pastoor Schwillens en pr. ass. Janssen. En vanuit onze gemeente ds. Jolien Leeffers en Yolanda Kragt.
 
De tweede viering is op woensdagavond 18 januari om 19 uur in de dagkapel van de Augustinuskerk te Geleen (Prins de Lignestraat 33 Geleen). In Onderweg staat deze viering gepland in de Ontmoetingskerk, maar dit klopt niet. De voorgangers in deze dienst zijn vanuit de Rooms-katholieke parochie pastoor Kanke en vanuit onze gemeente ds. Jolien Leeffers en Bertha Verkerk.
 
En tot slot is de afsluitende viering op zondagochtend 22 januari om 10.30 uur in de Johanneskerk. Deze viering is een samenwerking met de parochie Vrangendael. De voorgangers in deze dienst zijn vanuit de Rooms-katholieke parochie kerkelijk werker Elly Bus en vanuit onze gemeente ds. Jolien Leeffers en Christel Prins. Tijdens deze viering wordt medewerking verleend door zangers van de cantorij en het Sint Josephkoor

U bent bij al deze vieringen van harte welkom.
 
terug