Winterwerk van start

Zondag 18 september 2022
Hoewel sommige groepen hun activiteiten al weer zijn begonnen is nu het nieuwe winterwerk-seizoen officieel begonnen tijdens de Startdienst van zondag 18 september. Dominee Jolien Leeffers preekte over het zesde gebod in de serie van de tien geboden. Het ging over: Gij zult niet doden, maar in de verkondiging werd duidelijk dat je zoiets veel ruimer moet zien. Je zou het kunnen omdraaien: Zorg dat de ander kan leven!
In deze dienst zou ook de bevestiging van Yolanda Kragt als diaken plaatsvinden, maar dat kon wegens ziekte niet doorgaan.
Bert Stuij gaf een beknopt overzicht van het komende winterwerk en waar dat op de website van de kerk allemaal te vinden is. “Er is bijna elke dag wel iets te doen!”
Het was een druk bezochte dienst met koffie, thee, soep en broodjes na afloop. Op tafel lagen A4tjes om antwoorden te geven op vragen over de prekenserie De Tien Geboden, over het jaarthema van de PKN ‘aan tafel’, over duurzaamheid en Groene Kerk en over het zijn van een Veilige Kerk. De antwoorden worden meegenomen naar de bezinningsdag (Heidag) van de kerkenraad. Ook de vraag ‘Hoe kun je in deze tijd een uitnodigende kerk zijn?’, vindt de kerkenraad belangrijk om over te brainstormen.
Hoewel veel mensen de vragen niet makkelijk te beantwoorden vonden, probeerden ze al soep etend toch antwoorden te formuleren.

Willy de Koning 
terug