Buurtontbijt Leger des Heils in 'Os Hoes'

Dinsdag 9 januari 2024
Op 26 januari om half tien organiseert het Leger des Heils weer een gratis Buurtontbijt in Os Hoes. Os Hoes is de Ontmoetingswinkel op de markt in Geleen-Centrum. Daar vindt u mooie tweedehands kleding en een mooie koffiecorner. In de ontmoetingswinkel wil het Leger des Heils in een gezellige setting mensen uit Geleen en omliggende dorpen met elkaar verbinden. Speciaal daarvoor is wordt het maandelijkse Buurtontbijt georganiseerd.

De eerstvolgende is dus op vrijdagmorgen 26 januari, vanaf 09:30. Het ontbijt duurt ongeveer tot 11:00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 06 40466498 of via e-mail buurtontbijt@solcon.nl of door zich op te geven in de Ontmoetingswinkel (Adres: Markt 91, Geleen – tegenover SNS-Bank).Ook vanuit de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal brengen we dit graag onder uw aandacht. 

Bert Stuij
terug