Corona update: de kerk is weer open

17 februari 2022 - laatste update 27 maart 2022
Nagenoeg alle coronamaatregelen zijn nu vervallen. Alleen basismaatregelen als thuisblijven en testen bij klachten, handen wassen en goed ventileren blijven onverminderd belangrijk. Dit betekent dat ook kerkelijke activiteiten weer zonder restricties mogelijk zijn. 

Voor kerkdiensten hoeft u zich niet aan te melden. Er is in het algemeen ruimte genoeg in de kerk, dus als u zich comfortabel voelt met enige afstand, dan zal dat nog goed mogelijk zijn. Omgekeerd is het belangrijk om het te respecteren als mede-kerkgangers nog wat afstand willen houden. 

Sinds 27 februari is er ook weer koffiedrinken na afloop van de diensten. We zijn dankbaar dat we op die manier ook weer mogelijkheden tot ontmoeten en verbinden hebben.

Andere kerkelijke activiteiten, zoals gesprekskringen, breicafé, taize vieringen en gruizenkerk activiteiten gaan weer van start, en kunnen dat zonder verdere beperkingen doen. 

We kijken zeer uit naar de tijd die komt. Er komen weer volop kansen elkaar te ontmoeten en te inspireren. Laten we daar met elkaar gebruik van maken! Altijd met respect voor elkaar, en vanuit het besef dat we een verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. 

De corona werkgroep
 
terug