Ontwerpbegrotingen 2023 ter inzage

17 november 2022
In het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de kerk en van de diaconie van de PGMBD vastgesteld. De ontwerpbegrotingen liggen nu twee weken ter inzage.
Afdrukken van de ontwerpbegrotingen liggen op de zondagen 20 en 27 november ter inzage in de Johanneskerk.
  
Vragen over de begroting van de kerk kunt u stellen aan de penningmeester van CvK (Bert Bosman) of u stuurt hem een e-mail. Vragen over de begroting van diaconie kunt u stellen aan de penningmeester van CvD (Wim Hendriks) of u stuurt hem een e-mail.

De ontwerpbegrotingen 2023 zijn in de vergaderingen van de Kerkenraad van oktober en november besproken. In Onderweg van december volgt een samenvatting van de begrotingen.

In de kerkenraadsvergadering van december worden de ontwerpbegrotingen na verwerking van eventueel commentaar definitief gemaakt.

De kerkenraad
 
terug