Alles komt goed?

6 maart 2022
De Veertigdagentijd is ingegaan. Elk jaar opnieuw is dat de periode op weg naar Pasen. In de regel volgen we het landelijk thema. En dit jaar luidt dat thema: “Alles komt goed?!” We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd gemakkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Tegelijk zijn het woorden van hoop. Met dit thema staat de Veertigdagentijd dan ook in het teken van de toekomst. Daarnaast is “Alles komt goed?!” een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen we wat we hebben gekregen. Evenals vorig jaar worden de Zeven Werken van Barmhartigheid voor het voetlicht gebracht. Elke zondag van de Veertigdagen wordt één van deze werken belicht. Een mooi en passend gebed bij deze werken is: 'Zoekend naar toekomst' van André F. Troost

Zoekend naar toekomst
tast ik, God,
naar U.
  
Ik weet niet hoe het verder moet – U weet een weg, altijd
ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid
ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht.  
  
Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur
ik dwaal bij U vandaag – U blijft de goede herder.
  
Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok
en als mijn lichaam vergaat
bent U mijn opstanding,
mijn leven.  
  
Zoekend naar toekomst
ben ik thuis, mijn God -
bij U.

  
Pier Prins
  
terug