Week van gebed voor de Eenheid van Christenen

Maandag 17 januari 2022
LICHT IN HET DUISTER, dat is dit jaar het thema, voorbereid door de Raad van Kerken van het Midden Oosten. Zij kozen het Mattheüsverhaal van de drie koningen. In deze tijd kunnen we wel wat licht gebruiken, was hun uitgangspunt.

Met dat materiaal ging een voorbereidingsgroep, bestaande uit Elly Bus, Theo Ronden, Pier Prins en Christel Prins, aan de slag om de jaarlijkse Oecumenische dienst in de gebedsweek voor te bereiden. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas toch niet mogelijk om een gezamenlijke viering te houden in de kerk van Vrangendael, zoals gepland was.

Maar de dienst, zoals die door de werkgroep is vormgegeven, wordt op 23 januari wel gehouden:
  • Een online viering om 10.30 uur vanuit de Johanneskerk met als voorganger Pier Prins en medewerking door een groepje cantorijleden onder leiding van Hans Timmermans.
  • Een woord en gebedsviering om 11 uur in de kerk van Vrangendael met Elly Bus, Theo Ronden en Peer Boselie als cantor en Ren Lantman op het orgel.
In beide kerken klinken dan dezelfde lezingen, gebeden en liederen. Wij hopen ons op deze manier met elkaar verbonden te voelen in het vieren van ons geloof. En we kijken er naar uit om weer samen te kunnen vieren, zingen en bidden.
     
Christel Prins
terug