Rainbow de Duif

Rainbow de Duif

Rainbow de Duif
Rainbow de Duif is een nieuwe verschijning in de zondagse kerkdienst. Een vrolijke, herkenbaar liedje klinkt en de kinderen weten het dan meteen; tijd voor de kindernevendienst en Rainbow gaat mee.
Rainbow is een grote knuffelduif die de wereld overvliegt en op allerlei plekken komt waar mensen en kinderen het moeilijk hebben. Hun verhalen komt hij hier vertellen. Zo leren kinderen dat het belangrijk is om iets voor een ander te doen. Diaconaat op jeugdniveau!
Gedurende de veertigdagentijd komt Rainbow de kerk binnenvliegen en wie weet daarna ook nog. Aan de kinderen zal het niet liggen, zij zijn enthousiast over Rainbow.
 
terug

­


­