Nieuws over Eye For Zambia

Namens Eye for Zambia wil ik u graag informeren over enkele ontwikkelingen in de afgelopen periode. Ook het werk in de oogkliniek in Macha is veranderd door de coronacrisis. Inmiddels is de oogkliniek alleen open voor spoedgevallen, zijn geplande oogoperaties afgezegd, en bereidt het hele ziekenhuis zich voor op coronapatiënten.

Na contact met het ministerie van Buitenlandse zaken hebben Samuel en Tamara Verkerk in goed overleg besloten dat het beter zou zijn om vervroegd terug te keren naar Nederland. Oorspronkelijk was hun plan om tot de zomer in Macha te blijven en de komende maanden te gebruiken voor de verdere overdracht van activiteiten aan het lokale team.

We zijn dankbaar dat de familie Verkerk inmiddels twee weken in goede gezondheid terug is. Zij verblijven momenteel een periode preventief in quarantaine. Gelukkig is er goed contact met de oogkliniek in Macha, en worden de geplande overdracht activiteiten digitaal voortgezet. Spoedpatiënten worden op dit moment gezien en behandeld door Elton Munguya, die onlangs zijn officiële registratie als paramedisch oogarts heeft ontvangen. Bij vragen en problemen kan hij via internet terugvallen op een zestal oogartsen in Nederland en Zambia die de lokale situatie goed kennen. Wanneer de oogkliniek weer volledig zal draaien hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Zambia.
 
Hartelijke groet namens het bestuur, Bart Waalewijn
terug

­


­