Nieuw7

Hier zou een foto in de achtergrond moeten komen. Het commando background blijdft wel gehandhaafd in de broncode, maar vermoedelijk kan de foto niet gevonden worden, hoewel dezelfde naam gebruikt is als de fofo die boven het artikel staat. Bovendien wordt de tabel niet geschaald in de drie koloms weergave en niet opnieuw getoond. bij doorklikken. Daarvoor moet hij ook in het tweede blok worden opgenomen. Hier heb ik de tabel breedte op 700 gezet The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
terug