Kerkdiensten alleen online

Woensdag 22 december 2021
In de nieuwsbrief van 18 december hadden we het al aangekondigd, de Corona maatregelen van het kabinet kunnen nog verder gevolgen krijgen voor onze kerkdiensten. Dat blijkt nu ook. Er is een lockdown tot tenminste 14 januari afgekondigd, en contacten moeten vergaand worden beperkt.

In lijn met de aanbevelingen van de landelijke kerk zullen bij ons alle diensten tot en met tenminste 9 januari zonder bezoekers gehouden worden. Dat gold al voor de kerstavonddienst van vrijdag 24 december, en geldt nu ook voor de kerstmorgendienst van 25 december. Gelukkig kunt u ze wel via kerkdienstgemist.nl meebeleven.

Ook de middagvesper van 2 januari, de Hoogstaete dienst van 4 januari en de diensten in de kleine kerken vervallen. De oudejaarsdienst houdt als aanvangstijd 15:30 uur, maar zal net als al onze andere diensten alleen online te volgen zijn.  

Zodra er weer meer mogelijk wordt zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren.
  
De Corona commissie
terug