Coronaregels zijn verruimd

Dinsdag 21 september 2021
Er is weer meer mogelijk in de kerk. De Nederlandse overheid heeft vorige week de corona maatregelen versoepeld, en ook binnen onze Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal zijn de mogelijkheden verruimd. We volgen daarbij de richtlijnen van de landelijke kerk. Er verandert best veel, dus we zetten het even op een rijtje.

Voor de kerkdiensten in de grote kerken geldt vanaf vandaag het volgende:

 • Je hoeft je niet meer van te voren aan te melden.
 • Er is geen sprake meer van een maximum aantal kerkgangers.
 • De anderhalve meter maatregel is niet meer van kracht, maar we houden nog wel een gepaste afstand tot elkaar. We geven elkaar de ruimte.
 • De basisregels blijven gelden: handen schoonmaken, geen handen geven in de dienst, en bij klachten thuisblijven.
 • We blijven nog voorzichtig zingen, en bouwen dat geleidelijk verder op.
 • Er zal niet worden gevraagd naar de Corona pas.

Kerkdiensten in kleine kerkjes:

 • Vanuit Corona perspectief zijn er geen belemmering meer voor diensten in kleine kerkjes
 • We starten de diensten in de kleine kerkjes in november weer op.

Cantorij:

 • De cantorij kan weer wat dichter bij elkaar repeteren, en volgt hierbij de richtlijnen van de korenbond.

Activiteiten buiten de kerkdiensten, kringen, ontmoetingen:

 • Deze kunnen weer normaal worden uitgevoerd (ook hier: geef elkaar de ruimte, houdt de hygienische maatregelen in stand en bij klachten thuis blijven).
 • Eventuele gezamenlijke maaltijden: dit kan mits er wordt gewerkt met vaste plaatsen en de hygienische maatregelen in stand worden gehouden.

Al met al een mooie lijst met versoepelingen, die zicht geven op een kerkelijk leven dat écht weer op gang kan komen. Wat kijken we er immers naar uit elkaar weer vaker te kunnen zien en ontmoeten.

Kerkenraad en Coronacommissie

terug