Corona update september 2021

Zaterdag 11 september 2021
Op basis van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de besmetting cijfers en de te verwachten invloed van vakantie terugkeer heeft het coronateam besluiten genomen voor kerkdiensten en overige kerkelijke bijeenkomsten.

Voor de kerkdiensten geldt het volgende:
  • We houden ons aan de richtlijnen van 1,5m en hygiëne en we blijven thuis bij ziekteverschijnselen.
  • We houden de gemeentezang beperkt en ingetogen. Het voorzingen doen we met maximaal 5 personen op 2 meter afstand tot elkaar en 5 meter afstand tot de kerkgangers.
  • We gaan op 19 september een proef doen met koffiedrinken in de kerkzaal van de ontmoetingskerk. Daartoe zullen we tafels op verschillende plaatsen in de kerkzaal neerzetten.
  • In de ontmoetingskerk ventileren we door één of beide vluchtdeuren open te houden. In de Johanneskerk is extra ventileren niet nodig.
  • Voor de kleine kerkjes geldt dat er pas diensten kunnen worden gehouden als de 1,5 m regel komt te vervallen.
De 1,5 meter beperkt het aantal kerkgangers tot 60, dus aanmelden blijft nodig!
Er zal niet naar vaccinatiebewijs worden gevraagd.

Voor de overige kerkelijke bijeenkomsten geldt:
  • Wijkteams en andere kerkelijke vergaderingen worden bij voorkeur in de Johanneskerk gehouden, onder toepassing van de 1.5 meter regel en hygiëne. Als alternatief kan thuis worden vergaderd maar vooralsnog dan wel buiten. Kringenwerk zal voornamelijk in de Johanneskerk plaatsvinden.
We hopen dat er snel weer meer mogelijk wordt en houden u op de hoogte.

Namens de corona werkgroep,
Eddy Roerdink
terug