Coronamaatregelen opnieuw aangescherpt

Vrijdag 5 november 2021, update woensdag 1 december 
Zoals u inmiddels wel heeft gemerkt stijgen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames snel. Vrijdagavond 26 november heeft het demissionaire kabinet de maatregelen aangepast met als doel om de besmettingen en ziekenhuisopnamen terug te dringen. De Protestantse Kerk van Nederland geeft het dringende advies om maatregelen aan te scherpen. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. Dit betekent dat vooralsnog de volgende maatregelen van toepassing zijn:

  • U wordt verzocht om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u zit mag het mondkapje af.
  • In de kerk wordt anderhalve (1,5) meter afstand gehouden. Daarbij is het naar de plek brengen van de kerkgangers weer van toepassing.
  • Tijdens de eredienst wordt er niet gezongen door de kerkgangers, wel is er een kleine muziekgroep die de diensten muzikaal begeleidt. 
  • Door de aanscherping van de coronamaatregelen is koffiedrinken na de dienst niet mogelijk.
  • Alle activiteiten die in de avonduren in de kerkgebouwen gepland waren kunnen geen doorgang vinden in verband met de avond- lockdown. 
  • Bij gebruik van de kerkgebouwen overdag geldt: gebruik vaste zitplaatsen, en draag mondkapjes bij verplaatsingen, binnenkomst en vertrek.  
  • U dient zich aan te melden voor kerkdiensten. Aanmelden kan via de website. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met Joke van der Steen (046-4584618) of b.g.g. Wim Hendriks (06-10515291).

De corona werkgroep

terug